น้องแพง

ยินดีกับน้องแพง ที่เดินตามฝันได้สำเร็จ ได้เป็นแอร์โฮสเตสประจำสายการบินไทยสไมล์อย่างที่มุ่งหวัง