รู้หรือไม่ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลอย่างไร

ไม่ว่าจะสูงช้าเพราะ ด้านร่างกาย
หรือ ด้านพฤติกรรม เหล่านี้

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อลูกคุณ ในอนาคตอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย    หากลูกคุณความสูง ไม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
    เรามีวิธีเบื้องต้นในการ เพิ่มโอกาสสูง มาบอก👇

    จะดีกว่าไหมที่มีวิธีที่สบาย มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยทุกขั้นตอน ไม่ต้องออกกำลังกายหนักๆ