กระดูกสันหลังคด ยิ่งโตกระดูกยิ่งงอ สาเหตุหนึ่งของการเตี้ยลงเมื่ออายุมากขึ้น

กระดูกสันหลังคด ยิ่งโตกระดูกยิ่งงอ สาเหตุหนึ่งของการเตี้ยลงเมื่ออายุมากขึ้น

กระดูกสันหลังคด ถือว่าเป็นลักษณะอาการของกระดูกสันหลังที่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเมื่ออายุเรามากขึ้น หรือในบางกรณีก็มีอาการนี้ตั้งแต่ในวัยเด็กแต่จะเริ่มเห็นชัดเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี สาเหตุของการเกิดภาวะนี้ในผู้ป่วยแต่ละคนไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัด บวกกับลักษณะอาการที่แสดงออกมาได้ช้าจึงไม่แปลกที่หลายคนจะไม่รู้ตัว ทั้งนี้ อาการนี้ยังส่งผลต่อความสูงอีกด้วยเนื่องจากกระดูกสันหลังมีความผิดปกติจึงทำให้ส่วนสูงลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้น เราจึงจะมาทำความรู้จักกับเจ้าภาวะอาการนี้และมาดูกันว่ามีวิธีไหนที่ป้องกันและรักษาอาการการคดของกระดูกสันหลังได้บ้าง

คลินิกเพิ่มความสูง วิธีเพิ่มความสูง วิธีทำให้สูง เพิ่มความสูง เทคนิคเพิ่มความสูง เมดิก้าคลินิก

กระดูกสันหลังคด คืออะไร อันตรายหรือไม่ เป็นกันทุกคนหรือเปล่า?

ภาวะการคดของกระดูกสันหลัง สามารถพบได้ตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่มีภาวะนี้ตั้งแต่วัยเด็ก และเห็นได้ชัดขึ้นหรือคดมากขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงวัยเด็กที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น โดยภาวะโรคกระดูกสันหลังชนิดนี้มักเกิดขึ้นโดยไม่แสดงอาการ จึงถูกเพิกเฉย มิได้ป้องกัน กว่าจะมาพบแพทย์ ก็มีอาการคดมากจนเดินตัวเอียง หรือบางรายมีอาการปวดหลังแล้ว ดังนั้นผู้ปกครองควรสังเกตโครงสร้างร่างกายลูกตั้งแต่วัยเด็ก หรือพบว่ามีอาการเดินตัวเอียง สะโพกและหัวไหล่ทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน หรือแนวกระดูกสันหลังไม่เป็นเส้นตรงหรือเอียงอย่างเห็นได้ชัด ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาเพื่อไม่ให้แนวกระดูกคดเพิ่มจนเกิดภาวะแทรกซ้อนกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้

สาเหตุของอาการคดในกระดูกสันหลัง

สำหรับสาเหตุของการเกิดสามารถแบ่งออกได้เป็นออกได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ๆ ด้วยกันคือ

  • กระดูกคดแบบไม่สามารถระบุสาเหตุได้

โดยทั้ง 2 แบบแตกต่างกันตรงที่ว่า ในแบบไม่สามารถระบุสาเหตุได้มักเกิดในเด็กเล็กเสียส่วนใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก และวัยรุ่นตามลำดับดับ ซึ่งในวัยรุ่นจะเป็นวัยที่สามารถพบการคดในกระดูกสันหลังได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงการคดจากท่าทางที่ผิดอีกด้วย โดยอาจเกิดจากความผิดปกติตรงส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน กล้ามเนื้อหดเกร็ง การบาดเจ็บ

  • กระดูกคดแบบสามารถระบุสาเหตุได้

ส่วนการคดแบบมีสาเหตุนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากอาการบาดเจ็บหรือการเสื่อมของกระดูกสันหลังเมื่ออายุมากขึ้น หรือในบางรายก็เป็นเพราะพันธุกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ทั้งนี้ยังมีในส่วนของความผิดปกติของระบบประสาทกล้ามเนื้อ แต่หากเทียบกับสาเหตุอื่น ๆ ก็ถือว่าพบได้น้อยที่สุด และสาเหตุสุดท้ายคือการเกิดเนื้องอกบริเวณกระดูกสันหลัง หรือโพรงประสาทไขสันหลังด้วย

จะรู้ได้อย่างไรว่า “กระดูกสันหลัง” เกิดการคด?

ภาวะผิดปกติของกระดูกสันหลังชนิดนี้สามารถแสดงอาการได้หลายอย่าง ซึ่งเบื้องต้น อาการที่เห็นได้ชัดจะเป็นภาวะการผิดรูปของแนวกระดูกสันหลังจากปกติที่โค้งงอไปด้านหน้าและหลังเล็กน้อย กลายเป็นโค้งงอ คดงอ บิดเบี้ยวไปทางด้านข้าง โดยจะคดไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ ส่งผลให้ไหล่ เอว สะโพกไม่เท่ากัน โดยแนวกระดูกจะโค้งเป็นรูปตัว “C” ซึ่งการคดแบบนี้เป็นการคดหนึ่งตำแหน่ง จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเรื้อรังและอาจทำให้ไหล่กับสะโพกไม่เท่ากัน หากปล่อยไว้นาน ๆ หรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนกระดูกคดเป็นลักษณะตัว “S” ซึ่งเป็นการคด 2 ตำแหน่ง เนื่องจากความคดของกระดูกสันหลังหนึ่งจุดมีมากจนร่างกายไม่สามารถมีสมดุลที่ดีได้ ร่างกายจึงพยายามปรับสมดุลให้เกิดขึ้นใหม่โดยการงอกระดูกสันหลังส่วนที่เหลือไปอีกด้าน จึงทำให้กระดูกสันหลังเกิดการคดเป็นลักษณะคล้ายตัว S ซึ่งอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย และทำให้ร่างกายเสียสมดุลการทรงตัวส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

“การคดของกระดูกสันหลัง” กับ “ความเตี้ย” เกี่ยวกันอย่างไร?

เนื่องจากลักษณะอาการที่แสดงของผู้ป่วย เช่น แนวกระดูกสันหลังไม่ตรง ระดับหัวไหล่ 2 ข้างไม่เท่ากัน ระดับเอวไม่เท่ากัน ด้านหลังนูนทำให้คิดว่าหลังโก่ง สะโพกสองข้างสูงต่ำไม่เท่ากัน ฯลฯ นั้นส่งผลโดยตรงต่อกระดูกสันหลังอันเป็นอวัยวะหลักที่แสดงถึงความสูงของคนเรา เมื่อเกิดการคดงอขึ้น แน่นอนว่าทำให้เราดูเตี้ยลงอย่างเห็นได้ชัด

แนวทางการรักษา

แนวทางการรักษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก ๆ ดังนี้

รักษาโดยไม่ผ่าตัด

สำหรับการรักษาโดยไม่ผ่าตัดนั้น แพทย์จะแบ่งผู้ป่วยตามช่วงอายุเนื่องจากความแข็งแรงของกระดูกสันหลังไม่เหมือนกัน ซึ่งการรักษาจะเน้นไปในทางการให้ผู้ป่วยทำกายภาพบำบัด หรือ ใส่เสื้อเกราะดัดหลัง (Brace) เป็นต้น การรักษาประเภทนี้จะช่วยปรับและดัดกระดูกสันหลังตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้กระดูกสันหลังเข้าที่ โดยต้องใส่อย่างน้อยวันละ 16 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพของการรักษา

หลังผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้ว จะสูงขึ้นไหม?

คำถามนี้เป็นคำถามยอดนิยมคำถามหนึ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะนี้แล้วอยากสูงขึ้น โดยคำตอบสามารถอนุมานได้ว่า

โดยปกติแล้วเมื่อรักษากระดูกสันหลังที่มีการคดให้ตรงก็ทำให้ผู้ป่วยสูงขึ้นได้ เนื่องจากแนวกระดูกสันหลังที่โค้งเอียง ถูกยืดให้กลายเป็นเส้นตรง แต่ส่วนความสูงที่จะเพิ่มขึ้นมาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับระดับความคด และความตรงของแนวกระดูกที่สามารถแก้ไขได้ในการผ่าตัด กล่าวคือ ในรายที่มีความคดมาก หลังผ่าตัดแก้ไขก็จะมีส่วนสูงที่เพิ่มมาก และในรายที่สามารถแก้ไขมุมที่คดให้ตรงได้มากเท่าไร ส่วนสูงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 


อ่านรีวิวคอร์สเพิ่มความสูงของ “เมดิก้าเซ็นเตอร์” ได้ที่นี่

อยากสูง…ปรึกษาเราได้

เมดิก้า เซ็นเตอร์ (Medica Center) เพิ่มโอกาสสูง ปรับบุคลิกภาพให้ดูดีและสูงขึ้นเห็นผลทันทีในครั้งแรก!! ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มความสูงด้วยวิธีการทางการแพทย์ ไม่ต้องเข้าผ่าตัด แต่เป็นการเพิ่มความสูงด้วยการทำกายภาพ เมดิก้าเซ็นเตอร์ใช้หลักการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักใหญ่ในการกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน รวมถึงการปรับโครงสร้างของร่างกายเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพให้สง่าและดูดี เพิ่มโอกาสสูงได้สูงสุดทันที 1-5 cm. ผลจริง ปลอดภัย ไม่เจ็บตัว ทุกขั้นตอนได้รับการดูแลและให้คำปรึกษาจากแพทย์และทีมงานผู้ชำนาญการประสบการณ์ด้านการปรับบุคลิกภาพเพิ่มโอกาสสูงมายาวนานมากกว่า 15 ปี สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าจะอยู่ในช่วงอายุที่เลยวัยพัฒนาการทางร่างกายแล้ว แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง ความปรารถนาที่จะมีส่วนสูงในฝันนั้นอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคาดคิด

ที่ตั้ง : 2358 ชั้น 4 ถ.สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพ

 


เนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจ